Rəssamlıq kursları

Rəssamlıq kurslarıRəssamlıq kurslarına marağın az olduğunu düşünənlər yanılırlar. Bakıda ən çox maraq göstərilən kursların sırasında rəssamlıq kursları da var.
Bəs ressamliq kurslarinda nə öyrədilir?
Akvarel - kağız üzərində iş
Yağlı boya - kətan üzərində iş
Kağız üzərində rəsm
Quaş
Akril
Batika
Müəyyən müddət ərzində, siz akvarel, tutqun sulu boya (quaş), akril və yağlı boyalar və s. ilə rəsm çəkməyi öyrənəcəksiniz. Kurslarımıza qatılaraq, siz valehedici boya dünyasına daxil olacaq, qeyri-adi fantaziyalarınızı kağızda əks etdirəcək, müxtəlif sərgilərdə, müsabiqələrdə iştirak edəcək, bununla da öz əsərlərinizi digər insanlara nümayiş etdirmək imkanı əldə edəcəksiniz.
Rəngkarlıq tesviri incesenetin görünən obrazların möhkəm və ya elastik əsas üzərində boyalarla əks etdirilməsi, rəqəmli texnologiyalar vasitəsilə təsvirlər yaradılması, həmçinin bu üsullarla yaradılan sənət əsərləri ilə bağlı olan ən qədim növlərindən biridir.
Təsvirlərin gözəlliyi, parlaqlığı, həcminin effekti akvarel, tutqun sulu boya, akril, yağlı boya və s vasitəsilə təsvir edilir.
Təsviri sənət aləminə rahat uyğunlaşmağınız üçün biz sizə rənglərin müxtəlif növləri haqqında qısa məlumat veririk.
AKVAREL
Akvarel suda həll olunma zamanı incə piqmentin şəffaf qarışığını əmələ gətirən və bunun hesabına yüngül, havalı və incə rəng keçidlərinin effektini yaratmağa imkan verən xüsusi akvarel boylarından istifadə olunan rəngkarlıq texnikasıdır. Akvarel rəngkarlığın (rəng tonlarının zənginliyi, formaların quruluşu və rənglərin genişliyi) və qrafikanın (təsvirin qurulmasında kağızın fəal rolu, rəngkarlığa xas olan relyefliyin olmaması) xüsusiyyətlərini birləşdirir.
QUAŞ (tutqun sulu boya)
Quaş akvarel boyalarının bir növü, adi akvareldən fərqli olaraq daha qatı və parlaqsız boya. Quaşla yalnız kağız üzərində deyil, həm də yuyulmayan (astarı çəkilmiş) kətan üzərində, parça, karton və faner üzərində də işləmək olar. Quaş bəzək rəngkarlığında, müxtəlif eskizlər yerinə yetirilməsində geniş istifadə olunur. Rəngli eskizləri üçün ondan çox tez-tez istifadə edirlər. Quaşla işləmək çox asandır və bu, rəsm prosesi zamanı düzəlişlər etməyə imkan verir.
AKRİL
Akril boyaları - əsasən etil, metil polomerlərindən olan poliakrilatların, eləcə də olarala tərtib etibarı ilə yaxın olan polimerlərin əsasında hazırlanan boyadır. Rəngkarlıqda və tikintidə daxili və bayır işləri üçün istifadə olunur.
Akril boyalar su ilə qarışdırıla bilir (dispersiya şəklində), lakin quruduqdan sonra suyun təsirinə qarşı möhkəm olur və yuyulmur. Qarışdırılan suyun və əlavə olunan digər qarışıqların miqdarından asılı olaraq, akrillə çəkilən rəsm sonda akvarellə və ya yağlı boya ilə çəkilmiş rəsmlərə oixşaya bilər, və yaxud təsviri sənətin digər sahələrində əldə edilə bilməyən, özünəxas rəng çalarlarına malik ola bilər.
YAĞLI BOYALAR
Yağlı boyalar quru piqmentdən və qurumaqda olan yağdan ibarət olur. Məsələn, kətan, xaşxaş toxumlarının yağı və ya qoz yağı bu boyaların hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
Yağlı boyalarla əsasən kətan, pambıq və ya taxta lövhə üzərində çəkirlər. Kətan, taxta, karton və ya başqa hər hansı əsas üzərində yağlı boya ilə rəsm çəkməkdən öncə əsasın üzərinə əvvəlcə qrunt çəkirlər. Bu, yağın boyaların tərkibindən axmasının qarşısını alır, boya təbəqəsinin səth ilə bağlanmasını təmin edir və səthə xüsusi faktura və rəng verir.
Batik
Batik xüsusi tərkiblərdən istifadə etməklə parça üzərində əl ilə çəkilən şəkil. İpək, pambıq, yun və sintetik parça üzərinə parçanın materialına uyğun olan boya çəkilir. Boyaların birləşdiyi yerdə səlis sərhəddin alınması üçün "rezerv" adlanan xüsusi bərkidicidən istifadə olunur. Bərkidici tərkib parçadan, boyadan və işlənmə texnikasından asılı olaraq parafin, benzin və ya su əsasında hazırlanır.

Tarix: 9 avqust 2021

Kurs xəbərləri

SMM kursları

Sizin potensial müştəriləriniz vaxtlarının çoxunu FB və ya İnstagram izləməyə sərf edirlərsə, Sosial Media vasitəsilə müştəri cəlb etməyi, müştərilərlə əlaqələr qurmağı, internet üzərindən satışlar etməyi öyrənməyin vaxtıdır

PHP proqramlaşdırma kursları

PHP dinamik saytlar yaratmağa və serverlərlə işləməyə imkan verən açıq mənbə (pulsuz) skript dilidir. İndi PHP dünyada 20 milyondan çox veb saytda və 1 milyondan çox serverdə istifadə olunur. PHP biliyini inkişaf etdirmə

C# sharp kursları

C# Microsoft firmasının inkişaf etdirdiyi yeni nəsil proqramlaşdırma dili olub, desktop, web və mobil proqramların hazırlanması ücün çoxçeşidli imkanlara malikdir. C dillər ailəsinə mənsub olan C# proqramlaşdırma dili hə

Yapon dili kursları

Yapon dili kursları, adından da məlum olduğu kimi, yapon dilinə maraq göstərən hər bir Azərbaycan vətandaşına yaşından aslı olmayaraq yapon dili öyrədilməsini həyata keçirir. Kurslarda əsas etibarilə ünsiyyət yönümlü tədri

Rəqs kursları

Rəqs və balet uşağın fiziki, zehni və sosial inkişafı üçün bir çox üstünlüklərə malikdir. Uşaq rəqsi heyrətamiz məşq formasıdır, amma bununla belə heç məşq kimi də hiss edilmir! İnsan bədənində 600-ə yaxın əzələ var və rəq

Şahmat kursları

Bu gün şahmat intellekt səviyyəsinin yüksəldiməsi üçün ən məşhur vasitə hesab olunur. Ümumiyyətlə, şahmatı 3 yaşından tədris etmək mümkündür. Sadəcə olaraq, bu, uşağın daxili imkanlarından asılıdır. Buna baxmayaraq, tədrisi

Maliyyə kursları

Biznesin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Bununla yanaşı, hər bir sahibkar, rəhbər şirkətinin stabil inkişaf etməsini və ciddi risklərdən sığortalanmasını istəyir. Şirkətdə maliyyənin düzgün idarə olunması, yüksək hesabatlılığı

HR kursları

Müasir dövrün sürətlə inkişafı modern şirkətlərdə insan dəyərini və insan münasibətlərinin önəmini durmadan artırmadadır. Bu gün dünyanın ən böyük universitetləri şirkətlərə insan münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasını tövsiy

Biznes İdarəçiliyi kursları

Uğurlu idarəçi olmaq üçün həm şəxsi keyfiyyətlərə, həm də xüsusi biliklərə, metodlara, sistemlərə ehtiyac var. Biznes idareciliyi şirkətlərdə çalışan müxtəlif ranqlı rəhbərlər və sahibkarlar, həmçinin satış rəhbərləri v